Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna”

 Foto: Agnieszka Gontarska

 

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) „Akademia Artystyczna” przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami o spektrum autyzmu,  które nie mają obecnie pracy, a chcą się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności, uczyć się nawiązywania kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim wykorzystywać swój potencjał oraz wyrażać siebie poprzez działania artystyczne.

 

W naszej „Akademii” wspólnie z terapeutami i artystami pomagamy zrozumieć i zaakceptować siebie, budować lepsze relacje z ludźmi, nabyć nowe umiejętności społeczne i zawodowe. A wszystko to poprzez działania teatralne, muzyczne, plastyczne, pracę z ruchem i ciałem.

 

 

 ŚDS „Akademia Artystyczna” znajduje się
w Lublinie przy ul. Nowy Świat 34 c.
Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Naszym uczestnikom oferujemy również spożycie gorącego posiłku, codziennie!

Główną formą terapii i wsparcia jest angażowanie naszych uczestników – „studentów” Akademii – w indywidualne i zespołowe działania terapeutyczne przez sztukę oraz współorganizację imprez artystycznych dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych (m.in. Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku). Stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności, kreatywności, nabywania kompetencji osobistych i społecznych.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” istnieje od grudnia 2011 roku dzięki staraniom Fundacji Nieprzetartego Szlaku. Zajęcia prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu terapii przez sztukę wspieranych przez psychologa, pedagogów, terapeutę zajęciowego, pracownika socjalnego.

 

ZAPRASZAMY!

 

Kontakt:

Michał Stanowski, Prezes FNS – e-mail: michal.stanowski@gmail.com, tel. 603-306-687
Biuro ŚDS: tel. 669 998 611, e-mail: sds.akademiaartystyczna@nieprzetartyszlak.eu

 

 


Uczestnicy

Odwiedzając naszą „Akademię Artystyczną” można spotkać wiele interesujących osobowości. Każdy z naszych „artystów” ma szansę odkrywać i doskonalić drzemiący w nim potencjał na zajęciach teatroterapii, muzykoterapii, czy plastykoterapii. Już z daleka przez otwarte okno słychać śpiewy i grę na instrumentach. Swoimi doświadczeniami chętnie też dzielą się podczas warsztatów z psychologiem. Zawsze z niecierpliwością czekają na zajęcia z terapii kulinarnej, a w dni pełne słońca, wraz z opiekunami, wyjeżdżają na wycieczki do Teatralnego Ośrodka w Skrzynicach.

 

 


 

 

Mgr Michał Stanowski

Socjolog, instruktor teatralny, oligofrenopedagog, inicjator i główny organizator Międzynarodowego  Ruchu Artystów Nieprzetartego Szlaku, twórca Międzynarodowego Ośrodka Teatralnego w Skrzynicach, organizator i wykładowca Nieustających Warsztatów Teatralnych Nieprzetartego Szlaku, organizator i wykładowca międzynarodowych warsztatów teatralnych dla instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, inicjator powstania ruchu teatralnego osób niepełnosprawnych na Ukrainie i Białorusi; konsultant teatralny – stałą opieką i pomocą obejmuje kilkadziesiąt teatrów z Polski, Ukrainy i Białorusi, inicjator i główny organizator czterech międzynarodowych konferencji realizowanych we współpracy z KUL i UMCS „Od Teatru do Terapii”, współautor książki pod tym samym tytułem, od lat członek wielu Jury i Rad na szeregu festiwalach teatralnych osób niepełnosprawnych: Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, Brzeskiego Międzynarodowego Festiwalu Neprataptany Szlach, Kijowskiego Integracyjnego Festiwalu Słoneczna Chwila, Lwowskiego Teatralnego Festiwalu Neprotoptanej Steżyny, Śląskich Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku, ponadto mniejszych festiwali teatralnych w Poniatowej,  Krasnobrodzie, Zamościu, Łęcznej, Rzeszowie…, inicjator Ogólnopolskiego Informatora Imprez Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, inicjator i dyrektor programowy Centrum Arteterapii w Lublinie (2008), od 2008 roku wiceprezydent International Dissimilis Counsil z siedzibą w Norwegii.

Pomysłodawca i współtwórca  Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna”. W „Akademii Artystycznej” pracuje na stanowisku terapeuty. Dzięki swojej charyzmie i osobowości jest nazywany„szefem”.

 

 

 


 

 

 

Mgr Karolina Czajka

Z wykształcenia: Pedagog, Pracownik socjalny.  Od wielu lat wolontariusz Nieprzetartego Szlaku, główny organizator Międzynarodowych Spotkań z Piosenką Nieprzetartego Szlaku.  Jej pasją jest praca z dziećmi i animacja czasu wolnego.  Dodatkowo  prowadzi własną firmę eventową „Party Chart – łowcy eventów”. W  ŚDS „Akademia Artystyczna” pracuje na stanowsku Terapeuty i prowadzi zajęcia z zakresu arteterapii.

 


 


Mgr Dorota Flis

Z wykształcenia pracownik socjalny, nauczyciel terapeuta pedagogiczny, wychowawca i kierownik kolonijny. W Akademii pracuje jako pracownik socjalny. Od dwóch lat jest współorganizatorem Międzynarodowego Cyklu Imprez Artystycznych  Nieprzetartego Szlaku. Interesuje się rozwojem dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie.  Dodatkowo lubi szybką jazdę samochodem i podróże.

 

 

 

Facebook
Skip to content