Konkurs fotograficzny „Teatr w Obiektywie”

Konkurs fotograficzny „Teatr w Obiektywie”

„Teatr w Obiektywie” łączy w sobie teatr i fotografię.

Organizując Konkurs podczas festiwalu SANS możliwe jest ukazanie artystycznego spojrzenia na Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych. Jest on również okazją do realizacji głównego celu, jakim jest kształtowanie pozytywnego stosunku społeczeństwa do twórczości osób z niepełnosprawnościami.

 

Organizatorzy pragną umożliwiać dialog między pasjonatami fotografii, dawać im szansę rozwoju i promować ich twórczość.

 

Konkurs realizowany jest w czterech podstawowych kategoriach, tj. Portret, Aktorzy, Wokół festiwalu i Artystyczne spojrzenie — aby ukazać różne oblicza festiwalu i towarzyszące mu emocje — zarówno te na scenie, jak i za kulisami festiwalu.

 

Wszystkie nagrodzone zdjęcia wybrane przez profesjonalne jury wchodzą w skład przechodniej wystawy pokonkursowej, która prezentowana jest przez cały rok w różnych miejscach Lublina i poza jego granicami, zgodnie z założeniami konkursu.

 

Zakładane cele w organizacji konkursu „Teatr w Obiektywie”:

 

  • zwrócenie uwagi na istnienie twórczości teatralnej osób z niepełnosprawnościami,
  • umożliwienie dialogu między fotografami o różnych stopniach zaawansowania,
  • promowanie fotografii o charakterze społecznym,
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie społeczno-kulturalnej Lublina (Polska), Lwowa (Ukraina), Brześcia (Białoruś)
  • wyłonienie najlepszych zdjęć i stworzenie przechodniej wystawy fotograficznej
  • zaangażowanie mieszkańców Lublina w społeczno-kulturalne życie miasta.

 

 

Dla uczestników konkursu organizowane są co roku specjalne warsztaty fotograficzne, skupiające się na fotografii teatralnej i reportażowej i mające przygotować uczestników do fotografowania podczas festiwalu SANS.

Przy organizacji konkursu „TwO” pracują wolontariusze – aby dołączyć do grupy organizatorów zapraszamy do kontaktu – teatrwobiektywie@gmail.com.

 


Strona internetowa konkursu – szczegóły dotyczące wystaw, poszczególnych edycji, zgłoszeń itp.:

www.teatrwobiektywie.pl

Strona „Teatru w Obiektywie” na Facebooku:


Kontakt z organizatorami:

e-mail: teatrwobiektywie@gmail.com
Koordynator konkursu: Klaudia Gorczyca


Dotychczasowe edycje Konkursu:

 

Facebook
Skip to content