Nieprzetarty szlak

Nieprzetarty szlak

ns …to arteterapeutyczny ruch osób niepełnosprawnych, instruktorów i wolontariuszy, którzy poprzez całoroczną pracę artystyczną dążą do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Celem naszej działalności jest umożliwianie osobom niepełnosprawnym, ich instruktorom, oraz wolontariuszom rozwoju indywidualnego i społecznego poprzez działania artystyczne.

Dążymy do budowania i rozwoju środowiska osób niepełnosprawnych, ich integracji ze społeczeństwem oraz twórczego uczestnictwa w kulturze. To arteterapeutyczny „Facebook
Skip to content