Nabór na stanowisko Kierownika ŚDS Akademia Artystyczna

Nabór na stanowisko Kierownika ŚDS Akademia Artystyczna

09-11-2023

Fundacja Nieprzetartego Szlaku ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” w Lublinie

 

Obowiązki

 • koordynowanie i nadzór zadań realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
 • organizowanie i planowanie działań oraz dokonywanie oceny pracy podległych pracowników,
 • współuczestnictwo, monitorowanie i kontrola pracy pozostałych członków zespołu
  w zakresie opracowywania indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących,
 • organizowanie i prowadzenie doradztwa dla uczestników i rodzin,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności ŚDS
 • stosowanie obowiązujących przepisów związanych z wykonywaną pracą,
 • kształtowanie pozytywnych stosunków międzyludzkich oraz dążenie do stworzenia przyjaznej atmosfery wśród uczestników

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika lub psychologia,
 • staż pracy: minimum 5-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej
  potwierdzony świadectwami pracy/zaświadczeniem w przypadku osób pozostających w trakcie zatrudnienia,
  w tym min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami chorującymi na przewlekłe
  zaburzenia czynności psychicznych
 • wiedza specjalistyczna:
  – ustawa o pomocy społecznej,
  – rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  – akty prawa lokalnego dotyczącego pomocy społecznej
  – znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi
  – pakietu MS Office, w szczególności programów
  – Word i Excel, a także znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • specjalizacja z organizacji pomocy społecznej
 • wiedza z zakresu teatroterapii lub teatru – zajęciami wiodącymi dla uczestników
  ŚDS Akademia Artystyczna są zajęcia o profilu teatralnym

 

Predyspozycje osobowościowe:

sumienność, zaangażowanie, bezstronność, umiejętność dobrej organizacji pracy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 15 grudnia 2023 r. pod adresem:

Środowiskowy Dom Samopomocy
“Akademia Artystyczna”
ul. Nowy Świat 34c
20-425 Lublin

Ewentualnie skany dokumentów należy wysłać drogą elektroniczną na adres:
biuro@nieprzetartyszlak.eu

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dołącz do nas!

Osoba odpowiedzialna:

Dorota Flis
tel. +48 669 998 611
biuro@nieprzetartyszlak.euFacebook
Skip to content