Nieprzetarty Szlak » Instruktorzy

Instruktorzy

Nieprzetarty Szlak to systematyczne działania nastawione na kształcenie i integrację środowiska instruktorów (nauczycieli, wychowawców, terapeutów…) amatorskich teatrów osób niepełnosprawnych doskonalących swoje umiejętności pedagogiczne oraz warsztat teatralny; przyjaciół wymieniających się doświadczeniami, pomagających sobie w rozwiązywaniu różnych problemów.

W oparciu o nasze doświadczenia doszliśmy do wniosku, że poziom prezentowanych spektakli jest wynikiem nie tyle upośledzenia aktorów, ale brakami warsztatowymi instruktorów-wychowawców prowadzących teatry, a często ich brakiem wiary w możliwości swoich podopiecznych. Właśnie z myślą o instruktorach, a pośrednio o uczestnikach ich teatrów, organizujemy już od kilku lat warsztaty teatralne. Systematyczne spotkania poświęcone poznawaniu warsztatu teatralnego oraz organizacji Spotkań doprowadziły do lepszej integracji środowiska wychowawców, a równocześnie do podwyższenia kwalifikacji instruktorów. Specjaliści z całej Polski i Ukrainy dyskutują z nimi na temat ich scenariuszy, doboru muzyki i światła… Odbywają się indywidualne konsultacje z wykładowcami zarówno w Lublinie, jak i podczas prób w ośrodkach specjalnych. Spotkania warsztatowe pobudzają wyobraźnię instruktorów, inspirują do nowych pomysłów, mobilizują do podejmowania działania. Bardzo często czas poświęcony warsztatom jest ich czasem wolnym, jest czasem zabranym własnym dzieciom, bo nie zawsze przełożeni uznają potrzebę szkolenia, nie zawsze dają fundusze choćby na podróż. A miejmy świadomość, że praktycznie to właśnie od instruktorów, od ich chęci i zapału, zaangażowania zależy jak będzie wyglądała praca z uczestnikami teatru, na jakim poziomie będzie spektakl przez nich przygotowywany, w którym oni uwzględniając potrzeby i pomysły „dzieci” realizują również siebie. O tym, że praca instruktorów-wychowawców jest na coraz wyższym poziomie niech świadczy choćby to, że coraz częściej wraz z swoimi teatrami próbują oni mierzyć się w konkursach teatralnych osób pełnosprawnych … i w rywalizacji tej mają coraz lepsze wyniki. Otrzymują oni wyróżnienia, nominacje  na imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe, z których niejednokrotnie wracają z nagrodami. Nasze spotkania szkoleniowe nie ograniczają się do zagadnień warsztatu teatralnego – głównym i naczelnym zadaniem amatorskich grup artystycznych jest rozwój jego uczestników. Nasi instruktorzy – nauczyciele z ośrodków specjalnych, terapeuci są na terenie województwa lubelskiego ekspertami w dziedzinie teatru i pedagogiki specjalnej będąc autorytetami dla innych osób podejmujących działania artystyczne z dziećmi i młodzieżą.

Skip to content