Nieprzetarty Szlak » Przystań Lublin NS

Przystań Lublin NS

Fundacja Nieprzetartego Szlaku we współpracy z PFRONem rozpoczęła realizację projektu „Przystań Lublin Nieprzetartego Szlaku”.

20.05.2022

We współpracy i dzięki finansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Nieprzetartego Szlaku rozpoczęła realizację projektu „Przystań Lublin Nieprzetartego Szlaku”. Projekt jest finansowany w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Celem projektu jest zapewnienie Beneficjentom programu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu.


Wystartowały warsztaty dla Beneficjentów projektu Przystań Lublin NS!

05.06.2022

W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej OzN z Ukrainy biorą udział w warsztatach ogrodniczych, stolarskich i rękodzieła. Beneficjenci, z pomocą osób towarzyszących i wolontariuszy, tworzą ogródki i kompozycje ziołowe, kwiatowe i warzywne na parapetach i balkonach w miejscach swojego pobytu oraz w Centrum NS. W ramach warsztatów stolarskich wykonują drewniane i bambusowe elementy wykorzystywane na zajęciach ogrodniczych.


Rozpoczynamy intensywny kurs języka polskiego dla Beneficjentów programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”!

10.06.2022

Rozpoczynamy intensywny kurs języka polskiego dla Beneficjentów programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”! Lekcje języka polskiego dla OzN z Ukrainy będą odbywać się trzy razy w tygodniu w ośrodku Fundacji Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, przy ulicy Kawaleryjskiej 10. Lekcję poprowadzą Pani Anna Mikiciuk i Pani Katarzyna Puzio z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Beneficjenci projektu „Przystań Lublin NS” w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej biorą udział w kursie zawodowym „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

15.08.2022

Beneficjenci projektu „Przystań Lublin NS” w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej biorą udział w kursie zawodowym „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Kurs prowadzi Pani Edyta Hołubiec, która przygotowała dla uczestników kursu materiały w języku ukraińskim. Dziękujemy za wsparcie i ciepłą atmosferę podczas zajęć!


Kontynuujemy działania w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”!

21.12.2022

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu PFRON projekt „Przystań Lublin NS” będzie kontynuowany do czerwca 2023 roku. Dzięki temu będziemy mogli nadal udzielać wsparcia OzN z Ukrainy.

 

Skip to content