Nieprzetarty Szlak » Dokumenty do zgłoszenia na SANS 2022 „Relacje”

Dokumenty do zgłoszenia na SANS 2022 „Relacje”

Prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie do 11.03.2022, drogą mailową i tradycyjną poniższych dokumentów:

ZGŁOSZENIE SANS 2022

Lista uczestników SANS 2022

Deklaracje – Klauzula RODO, Oświadczenie

Prosimy również o jak najszybsze przekazanie nam nagrania spektaklu/występu towarzyszącego drogą mailową.

Adres mailowy: nieprzetartyszlak@gmail.com.
Korespondencja papierowa: Centrum NS ul. Nowy Świat 34c, 20-418, Lublin.

Skip to content