Nieprzetarty Szlak » Webinary

Webinary

19.11.2020 CZWARTEK
godz. 18:00

„Ekspresja ciała w teatrze” – Janusz Szymański

Webinar będzie skierowany w stronę języka naszego ciała, porozmawiamy sobie o tym, czym jest język znaków i gestów. Wskażemy różnice w rozumieniu znaku i gestu oraz możliwe interpretacje. Jaka jest rola znaków w komunikacji poza językiem słownym? Czym jest siła znaku grupowego, relacja z przestrzenią, relacja odległości? Całość będzie ograniczona przez narzędzie „zoom”, a być może dzięki temu znikną inne ograniczenia.

Janusz Szymański – pedagog, instruktor teatralny, wykładowca. Od 1986 roku zajmuje się technikami para teatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, prowadził grupy teatralne w Zielonej Górze, Legnicy, Jeleniej Górze, Lublinie i w Radzyniu Podlaskim. W latach 1988 – 1991 uczestniczył w programie kształcenia liderów młodzieżowych prowadzonym przez Andrzeja Komorowskiego – ucznia Jerzego Grotowskiego. Od 1995 roku organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim i Kocku. W 2000 roku ukończył kurs z improwizacji kontaktu tańca współczesnego w Bremie (Niemcy). W 2002, 2003, 2005r. prowadził międzynarodowe warsztaty teatralne w Egyek (Węgry). W 2005r. realizował unijny program teatralny z udziałem młodzieży z Polski, Rumunii i Węgier. Od 1998 do 2008r. prowadził zajęcia z zakresu porozumiewania niewerbalnego (Ekspresja ciała) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku „public relations”. Od 2005 roku wykładowca „Choreoterapii” na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku. Od wielu lat prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia). W-ce przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę. Nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na rzecz rozwijania i promowania kultury osób niepełnosprawnych.

20.11.2020 PIĄTEK
GODZ. 17:30

„Plastyka w teatrze” – Barbara Kasprzak

Podczas webinaru skoncentrujemy się na rozważaniach dotyczących roli elementów wizualnych składających się na oprawę plastyczną spektaklu w budowaniu dramaturgii, nastroju i przekazu płynącego ze sceny. Omówienie zagadnień związanych z kompozycją w przestrzeni scenicznej, rolą dekoracji i kostiumu, plastyki ruchu, światła, obecnością rekwizytu. Próba odpowiedzi na pytanie, jak świadome użycie tych środków wyrazu może przełożyć się na komunikatywność i atrakcyjność widowiska, na kontakt z widownią oraz satysfakcję aktorów.

Barbara Kasprzak – pedagog, plastyk, terapeuta NLP (Neurolingwistycznego Programowania), edukator arteterapii (certyfikat Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros); posiada wieloletnią praktykę zawodową, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych o charakterze rozwojowym i terapeutycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie współprowadzi Ośrodek Terapii i Rozwoju w Świdniku. Z Nieprzetartym Szlakiem współpracuje od wielu lat (od początku albo wcześniej). Jest zawsze obecna podczas Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku, wspiera ciepłym słowem, inspiruje naszych instruktorów do twórczych poszukiwań, dzieli się swoim bogatym doświadczeniem.

21.11.2020 SOBOTA
GODZ. 17:30

„Ruch, proces, spektakl” Część 1. – Natalia Popova, Teatr ITS Krug, Moskwa

Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie na czym polega specyfika pracy Teatru Krug? Spróbujemy przybliżyć uczestnikom metodę kognitywnego stylu ruchu poprzez obejrzenie i analizę fragmentów spektakli ITS Krug.
Podążając za słowami Natalii:

Teatr to szczyt życia społecznego i rozwijającego się środowiska. Ale teatr nie powinien zastępować życia, on tylko pomaga je zrozumieć: odnieść się do samego siebie i do swojego życia. Dla aktora teatr – to środowisko rozwoju, dla widza – możliwość zarówno obserwowania tego rozwoju, jak i wspólnego rozwijania się.

Natalia Popova – reżyser Integracyjnego Teatralnego Studio ITS Krug, psycholog kliniczny, pedagog o najwyższych kwalifikacjach z najwyższym stopniem awansu zawodowego, pedagog Centrum Twórczości „Strogino”,
Przewodnicząca zarządu Regionalnej Społecznej Organizacji Socjalno-Twórczej Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin „Krug”, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnorosyjskiego Festiwalu Teatrów Specjalnych PROTEATR, Moskwa

Integracyjne Teatralne Studio Krug – to najstarszy inkluzywny teatr w Rosji (1995) – 25 lat przedstwień w różnych formatach: spektakle teatralne i kameralne pokazy, koncerty i występy w muzeach, spektakle na podstawie klasycznych dzieł, opera na podstawie Czarodziejskiego fletu Mozarta, a także przedstawienia według własnych, autorskich scenariuszy – muzycznych i plastycznych. Zespół wypracował metodę przygotowania aktora do pracy w inkluzywnym teatrze (włączającym) – „Kognitywny
styl ruchu” – praktyka poszukiwana , m.in. wśród profesjonalnych wykonawców, tancerzy, choreografów.

„Ruch, proces, spektakl” Część 2. – Justyna Wielgus oraz Aleksandra Skotarek, Teatr 21, Warszawa

Część druga będzie swobodną rozmową z choreografką Teatru 21 Justyną Wielgus oraz aktorką tegoż teatru Aleksandrą Skotarek. Tematy będą oscylowały wokół procesu twórczego i pracy z ciałem jako narzędziem artystycznego wyrazu oraz narzędziem samopoznania i rozwoju.

Justyna Wielgus – współprowadząca Teatr 21. Performerka, autorka ruchu scenicznego, instruktorka ruchu, współtwórczyni konceptów spektakli i akcji performatywnych, pedagożka teatru.Autorka ruchu scenicznego do m.in. „Szewcy” w reż J. Sobczyk (Narodowy Stary Teatr w Krakowie), „Rewolucja, której nie było”w reż. J.Sobczyk ( Teatr 21/ Biennale Warszawa).
Twórczyni performansu PokaZ ( Teatr 21, 2019).
Prowadzi warsztaty z zakresu improwizacji kontaktowej, świadomości ciała, alternatywnej motoryki oraz danceability. Współpracuje z wieloma instytucjami przy projektach, szkoleniach dotyczących zagadnień pedagogiki teatru, sztuki czy teatru inkluzywnego i społecznego. Współprowadzi zajęcia z teatru stosowanego w ramach podyplomowych studiów Pedagogika teatru (UW).
W ramach Centrum Sztuki Włączającej: Downtown pomysłodawczyni Pola Ruchu  będącego przestrzenią wymiany myśli i doświadczeń związanych z tym, czym jest w życiu każdego człowieka zdolność poruszania się i jak różnie można definiować ruch.
Współpracuje z Lotte van den Berg w ramach „Building conversation” (prowadzenie Rozmowy bez słów) oraz w ramach Third Space i i najnowszego projektu „Dying Together”.

Aleksandra Skotarek – W Teatrze 21 występuje od 2005 r. Spełniły się jej marzenia by zostać aktorką. Jest osobą bardzo emocjonalną i wrażliwą. Za swoją najważniejsze role uważa kreacje w “Upadkach” i “Superspektaklu” i „Rewolucja, której nie było”. Dużo maluje, a jej prace plastyczne były wystawiane w wielu galeriach. Obdarzona jest zmysłem dziennikarskim, pisze artykuły, scenariusze i książkę o Teatrze 21. Bardzo lubi czytać – głównie książki psychologiczne i biograficzne, a jej ulubiona biografia to ta o Michaelu Jacksonie. Chętnie słucha muzyki, sama też komponuje i gra na pianinie elektrycznym. Olgę cechuje ekstremalna konfabulacja i szalona improwizacja. Przez wielu nazywana po prostu “Aktorzyca”.

22.11.2020 NIEDZIELA
GODZ. 18:00

„Muzyka w teatrze” – Anastasiya Voytyuk

Muzyka w teatrze odgrywa bardzo ważną rolę, niekiedy można usłyszeć, że jest duszą spektaklu lub jego wewnętrzną emocjonalną stroną. Pobudza lub przeciwnie – uspokaja widza. Na webinarze „Muzyka w teatrze” porozmawiamy o głównych rolach, jakie pełni muzyka w spektaklu teatralnym, o rodzajach aranżacji muzycznej przedstawienia oraz o najczęściej popełnianych błędach, które mogą się przydarzyć
reżyserom teatrów amatorskich.

Anastasiya Voytyuk – Muzyk, menadżerka kultury, kierowniczka organizacji „Unbeaten Path”, która od 2001 roku prowadzi Międzynarodowy festiwal teatrów osób niepełnosprawnych „The Way”. Badaczka tematu włączenia osób niepełnosprawnych w kulturę. Inicjator projektów muzycznych,
edukacyjnych oraz teatralnych z elementami włączania osób niepełnosprawnych. Producent integracyjnego spektaklu profesjonalnego „POGLIAD” (Spojrzenie). Zasiada w radzie konsultantów międzynarodowych festiwali teatralnych osób niepełnosprawnych w Lublinie i Brześciu. Jako uczęstniczka zespołów muzycznych Troye Zillia i BanduraGirl uczestniczyła w tworzeniu akompaniamentu muzycznego do występów przedstawień osób niepełnosprawnych. W przeszłości była kierownikiem inkluzywnej pracowni teatralnej i teatru studenckiego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Pomysłodawca i prowadząca
kursu dla muzyków „Efektywny management oraz marketing w muzyce”. Ukończyła szereg kursów zawodowych z zakresu zarządzania, teatru oraz muzyki w Ukrainie, w Polsce i Niemczech. Absolwent studiów magisterskich, licencjackich i specjalnych na Uniwersytecie Kijowsko-Mohylańskim Uniwersytetu Ukraińsko-Katolickiego, LNU. I. Franko, Marii Curie- Skłodowskiej.